Bi kịch chồng sát hại vợ từ tình cảm lạnh nhạt

Ông Vũ Văn Nghĩa ăn năn muộn màng tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (13.8). Ảnh: V.Dũng.
Ông Vũ Văn Nghĩa ăn năn muộn màng tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (13.8). Ảnh: V.Dũng.
Ông Vũ Văn Nghĩa ăn năn muộn màng tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (13.8). Ảnh: V.Dũng.
Lên top