Bi hài chuyện thông gia kiện thông gia để đòi sính lễ

Để đòi được sính lễ mình đã đưa cho nhà thông gia thì các đương sự phải có bằng chứng để chứng minh, tuy nhiên trong thực tế lại rất  khó đòi được. Ảnh: D.T
Để đòi được sính lễ mình đã đưa cho nhà thông gia thì các đương sự phải có bằng chứng để chứng minh, tuy nhiên trong thực tế lại rất khó đòi được. Ảnh: D.T
Để đòi được sính lễ mình đã đưa cho nhà thông gia thì các đương sự phải có bằng chứng để chứng minh, tuy nhiên trong thực tế lại rất khó đòi được. Ảnh: D.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM