Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình. Ảnh: Mai Dung
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình. Ảnh: Mai Dung
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình. Ảnh: Mai Dung
Lên top