Bị đe dọa nhiều lần, nam sinh dùng dao đâm trọng thương bạn cùng lớp