Bị đánh chết vì câu nói "mày thích gì?"

Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: L.X
Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: L.X
Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: L.X
Lên top