Bị đánh chấn thương não vì can khách không ngồi lên bàn bida

Nhóm đối tượng ném cơ bida và đánh hội đồng nam nhân viên của quán.
Nhóm đối tượng ném cơ bida và đánh hội đồng nam nhân viên của quán.
Nhóm đối tượng ném cơ bida và đánh hội đồng nam nhân viên của quán.
Lên top