Bị dân vây nhà, nguyên phó trưởng công an huyện hứa trả lại tiền

Chị Chung vui mừng vì đã đòi được tiền. Ảnh: Duy Chương.
Chị Chung vui mừng vì đã đòi được tiền. Ảnh: Duy Chương.
Chị Chung vui mừng vì đã đòi được tiền. Ảnh: Duy Chương.
Lên top