Bị chém chết sau khi đi mời rượu người không quen

Hiện trường buổi thực nghiệm. Ảnh: LX
Hiện trường buổi thực nghiệm. Ảnh: LX
Hiện trường buổi thực nghiệm. Ảnh: LX
Lên top