Bị chặn lại, thanh niên vi phạm cầm dao đòi chém Cảnh sát giao thông

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn cầm dao dọa chém cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip.
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn cầm dao dọa chém cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip.
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn cầm dao dọa chém cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip.
Lên top