Bị cáo Vũ Huy Hoàng là người xây dựng pháp luật nhưng lại vi phạm

Viện Kiểm sát đối đáp cáo buộc sai phạm của cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: C.Hùng.
Viện Kiểm sát đối đáp cáo buộc sai phạm của cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: C.Hùng.
Viện Kiểm sát đối đáp cáo buộc sai phạm của cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: C.Hùng.
Lên top