Bị cáo Trương Quý Dương: "Nỗi đau của BS Lương là nỗi đau của bị cáo"

Lên top