Bị cáo Trương Minh Tuấn khai gì trước tòa?

Ông Trương Minh Tuấn trong ngày đầu hầu tòa.
Ông Trương Minh Tuấn trong ngày đầu hầu tòa.
Ông Trương Minh Tuấn trong ngày đầu hầu tòa.
Lên top