Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị cho gia đình tham gia phiên tòa

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (đứng) trong phần trả lời kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (đứng) trong phần trả lời kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (đứng) trong phần trả lời kiểm tra căn cước. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top