Bị cáo Trần Anh Quang: "Vị trí Tổng giám đốc Công ty Bình Hà chỉ là cái bóng"

Bị cáo Trần Anh Quang, cháu họ của ông Trần Bắc Hà. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trần Anh Quang, cháu họ của ông Trần Bắc Hà. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trần Anh Quang, cháu họ của ông Trần Bắc Hà. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top