Bị cáo Nguyễn Xuân Đường thừa nhận tội và xin lỗi bị hại

Nguyễn Xuân Đường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại tòa - ảnh HH
Nguyễn Xuân Đường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại tòa - ảnh HH
Nguyễn Xuân Đường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại tòa - ảnh HH
Lên top