Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa. Ảnh: PV
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa. Ảnh: PV
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa. Ảnh: PV
Lên top