Bị cáo Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp nói lời sau cùng

Lên top