Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

Lên top