Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: "Tạo hoá cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn"

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa ngày 23.11. Ảnh Cao Nguyên
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa ngày 23.11. Ảnh Cao Nguyên
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa ngày 23.11. Ảnh Cao Nguyên
Lên top