Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: "Có thể do sức khoẻ không tỉnh táo nên không khai đúng"

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được xem lại các văn bản đã ký tại tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được xem lại các văn bản đã ký tại tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được xem lại các văn bản đã ký tại tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top