Bị cáo Nguyễn Bắc Son kháng cáo

Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top