Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: "Ông Tài không cho tôi cái gì cả"

Lên top