Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

Lên top