Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị cáo Hoàng Công Lương muốn truyền thông điệp qua màu áo xanh

Bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo xanh trong 3 ngày liên tiếp diễn ra phiên sơ thẩm.
Bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo xanh trong 3 ngày liên tiếp diễn ra phiên sơ thẩm.