Bị cáo Hoàng Công Lương muốn truyền thông điệp qua màu áo xanh

Bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo xanh trong 3 ngày liên tiếp diễn ra phiên sơ thẩm.
Bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo xanh trong 3 ngày liên tiếp diễn ra phiên sơ thẩm.
Bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo xanh trong 3 ngày liên tiếp diễn ra phiên sơ thẩm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top