Bị cáo giật khóa số 8 bỏ trốn khi bị đưa ra xét xử ở tòa Hà Đông

Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, nơi Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, nơi Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, nơi Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Lên top