Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị cáo Dương Tự Trọng “bác” bản cáo trạng tại toà