Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, khẳng định cháu gái không có tội

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, nói cháu gái không có tội. Ảnh: PV
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, nói cháu gái không có tội. Ảnh: PV
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, nói cháu gái không có tội. Ảnh: PV
Lên top