Bị cáo Đinh La Thăng xin chuyển tội danh khi nói lời sau cùng

Bị cáo Đinh La Thăng.
Bị cáo Đinh La Thăng.
Bị cáo Đinh La Thăng.
Lên top