Bị cáo Đinh La Thăng: Triển khai gói thầu, trách nhiệm của chủ đầu tư

Bị cáo Đinh La Thăng trả lời thẩm vấn chiều 8.3. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Đinh La Thăng trả lời thẩm vấn chiều 8.3. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Đinh La Thăng trả lời thẩm vấn chiều 8.3. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top