Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 10 năm tù, Đinh Ngọc Hệ chung thân

Chủ tọa phiên tòa tuyên án.
Chủ tọa phiên tòa tuyên án.
Chủ tọa phiên tòa tuyên án.
Lên top