Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị cáo Đinh La Thăng: “Không thể trả lời có hay không có mà không giải thích”

Bị cáo Đinh La Thăng với các bị cáo khác tại tòa. Ảnh TTXVN.
Bị cáo Đinh La Thăng với các bị cáo khác tại tòa. Ảnh TTXVN.