Bị cáo Đinh La Thăng không cần biết nhà thầu có năng lực là vô trách nhiệm

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội luận tội với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Ảnh chụp qua màn hình.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội luận tội với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Ảnh chụp qua màn hình.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội luận tội với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top