Bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp cũ

Bị cáo Đinh La Thăng.
Bị cáo Đinh La Thăng.