Bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp cũ

Bị cáo Đinh La Thăng.
Bị cáo Đinh La Thăng.
Bị cáo Đinh La Thăng.
Lên top