Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Bị cáo Lê Đình Công được xác định là cầm đầu nhóm giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Lê Đình Công được xác định là cầm đầu nhóm giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Lê Đình Công được xác định là cầm đầu nhóm giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top