Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Bị cáo nhiều tuổi nhất trong vụ án Giết người ở Đồng Tâm thừa nhận sai. Ảnh: Việt Hùng
Bị cáo nhiều tuổi nhất trong vụ án Giết người ở Đồng Tâm thừa nhận sai. Ảnh: Việt Hùng
Bị cáo nhiều tuổi nhất trong vụ án Giết người ở Đồng Tâm thừa nhận sai. Ảnh: Việt Hùng
Lên top