Bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử ở tòa án quận Hà Đông là ai?

Tòa án Nhân dân quận Hà Đông nơi mở phiên sơ thẩm xét xử với Nguyễn Văn Trung về hai tội danh, song bị cáo đã bỏ trốn. Ảnh: V.Dũng.
Tòa án Nhân dân quận Hà Đông nơi mở phiên sơ thẩm xét xử với Nguyễn Văn Trung về hai tội danh, song bị cáo đã bỏ trốn. Ảnh: V.Dũng.
Tòa án Nhân dân quận Hà Đông nơi mở phiên sơ thẩm xét xử với Nguyễn Văn Trung về hai tội danh, song bị cáo đã bỏ trốn. Ảnh: V.Dũng.
Lên top