Bị can tham gia gây thương tích khi được cho tại ngoại

Bị can Chu Văn Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Bị can Chu Văn Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Bị can Chu Văn Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top