Bị can được quyền đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án