Bị can Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top