Bị can Đinh La Thăng sai phạm ra sao trong Dự án Ethanol Phú Thọ?

Dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ đến nay vẫn "đắp chiếu".
Dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ đến nay vẫn "đắp chiếu".
Dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ đến nay vẫn "đắp chiếu".
Lên top