Bị bắt vì cưỡng bức vợ

Điều tra viên lấy lời khai của Lý Văn Quang. Ảnh cơ quan công an.
Điều tra viên lấy lời khai của Lý Văn Quang. Ảnh cơ quan công an.
Điều tra viên lấy lời khai của Lý Văn Quang. Ảnh cơ quan công an.
Lên top