Bị bắt sớm vì cướp điện thoại có cài định vị

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an