Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị bắt sớm vì cướp điện thoại có cài định vị

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an