Bệnh viện Tim Hà Nội nói về việc C03 xác minh vụ việc mua sắm thiết bị y tế

Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: BVTHN
Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: BVTHN
Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: BVTHN
Lên top