Bệnh nhân trốn viện, thi thể được phát hiện tại kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau

Lực lượng làm nhiệm vụ giải tán đám đông hiếu kỳ đến xem vụ việc. Ảnh: Nhật Hồ.
Lực lượng làm nhiệm vụ giải tán đám đông hiếu kỳ đến xem vụ việc. Ảnh: Nhật Hồ.
Lực lượng làm nhiệm vụ giải tán đám đông hiếu kỳ đến xem vụ việc. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top