Bênh anh trai, đối tượng đâm chết người rồi đi đầu thú

Đối tượng Vĩnh ra đầu thú sau khi đâm chết người. Ảnh: Công an Ninh Phước.
Đối tượng Vĩnh ra đầu thú sau khi đâm chết người. Ảnh: Công an Ninh Phước.
Đối tượng Vĩnh ra đầu thú sau khi đâm chết người. Ảnh: Công an Ninh Phước.
Lên top