Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bầu” Kiên phủ nhận mình chỉ đạo việc đi uỷ thác tiền gửi