Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bầu” Kiên: Nhiều người khai bất lợi cho tôi