“Bầu” Kiên lại bị tố “lừa đảo...chiếm đoạt" hàng trăm tỉ đồng

“Bầu” Kiên lại bị tố lừa hàng trăm tỉ đồng.
“Bầu” Kiên lại bị tố lừa hàng trăm tỉ đồng.
“Bầu” Kiên lại bị tố lừa hàng trăm tỉ đồng.