Bắt xe khách chở 2,4 tấn động vật bốc mùi hôi thối

2,4 tấn động vật bốc mùi hôi thối được bắt giữ trên xe khách. Ảnh: CA HT
2,4 tấn động vật bốc mùi hôi thối được bắt giữ trên xe khách. Ảnh: CA HT
2,4 tấn động vật bốc mùi hôi thối được bắt giữ trên xe khách. Ảnh: CA HT
Lên top