Bắt xe chở gần 3 tấn vải không rõ nguồn gốc về Hải Dương tiêu thụ

Xe chở gần 3 tấn vải không rõ nguồn gốc về Hải Dương tiêu thụ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Xe chở gần 3 tấn vải không rõ nguồn gốc về Hải Dương tiêu thụ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Xe chở gần 3 tấn vải không rõ nguồn gốc về Hải Dương tiêu thụ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top